โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/10/2019 อ่าน: 3,985 ครั้ง


โรงพยาบาลชุมแพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-24 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน  2  อัตรา  อัตราค่าจ้าง  11,230  บาท ตั้งแต่วันที่ 9-24 ตุลาคม 2562
2. พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 340 บาท  ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2562
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 340 บาท  ตั้งแต่วันที่ 9-16 ตุลาคม 2562

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร