ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/10/2019 อ่าน: 4,210 ครั้ง


ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่ รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-25 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software) จำนวน 2 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (Customer Support) จำนวน 1 อัตรา
*สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

เปิดรับสมัครตั้งวันที่ 8 – 25 ตุลาคม 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7428-2107

ประกาศรับสมัคร