ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 2

สร้างเมื่อ: 10/10/2019 อ่าน: 1,270 ครั้ง


ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: ช่างซ่อมบำรุงชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11280 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าทางด้านช่างอุตสาหกรรม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร