สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

สร้างเมื่อ: 10/10/2019 อ่าน: 1,635 ครั้ง


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-17 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง:
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาสัตวบาล หรือสัตวศาสตร์
2.สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
3. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 3-17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร