โรงพยาบาลป่าตอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 3,695 ครั้ง


โรงพยาบาลป่าตอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 10 อัตรา
1. นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี จิตวิทยา
- มีใบประกอบโรคศิลป์

2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- จบปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
- มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด

3.พนักงานพิมพ์ห้องบัตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
*วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6 - ปวช.

4.พนักงานเปล  จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ
*วุฒิการศึกษา ม.3 - ม.6

5.พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
* วุฒิการศึกษา  ปวช.
* มีใบอนุญาต ใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2

6.พนักงานช่างเทคนิค  จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ
* วุฒิการศึกษา  ปวส.

7.คนสวน  จำนวน 1  อัตรา

คุณสมบัติ
* ไม่กำหนดวุฒิการศึกษา

หลักฐานการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
4. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร 2 ฉบับ
5.สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)
6.ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
7.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สนใจสมัครงานได้ที่ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลป่าตอง

* เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562เป็นต้นไป
*หมายเหตุ กรุณาแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
ติดต่อได้ที่เบอร์ 076-342633, 076-342634
กรุณาสอบถามก่อน ก่อนที่จะไปสมัคร