สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

สร้างเมื่อ: 09/10/2019 อ่าน: 4,775 ครั้ง


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 15-22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร