กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา

สร้างเมื่อ: 08/10/2019 อ่าน: 17,030 ครั้ง


กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18000บาท (กรุงเทพฯ)
2. ครูฝึกอาชีพสงเคาะห์ชั้น 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (เชียงใหม่)
3. นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18000บาท (นนทบุรี)
4. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (นนทบุรี)
5. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (นนทบุรี)
6. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (นนทบุรี)
7. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (นนทบุรี)
8. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (นนทบุรี)
9. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (นนทบุรี)
10. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (นนทบุรี)
11. เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (สมุทรปราการ)
12. ครูฝึกอาชีพสงเคาะห์ชั้น 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สมุทรปราการ)
13. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท (ฉะเชิงเทรา)
14. พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (ฉะเชิงเทรา)
15. พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (ปทุมธานี)
16. เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (ฉะเชิงเทรา)
17. เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (ขอนแก่น)
18. พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (นนทบุรี)
19. พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10430 บาท (สมุทรปราการ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21-28 ตุลาคม 2562
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ดูในประกาศ)
สถานที่รับสมัคร  (ดูในประกาศ)

ประกาศรับสมัคร