สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5

สร้างเมื่อ: 08/10/2019 อ่าน: 8,889 ครั้ง


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ แต่ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนขึ้นไป)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ปวช. ในสาขาการบัญชี การตลาด เลขานุการ พาณิชยการ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7727-8922 หรือ 0-7727-8926

ประกาศรับสมัคร