มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/10/2019 อ่าน: 7,903 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ
1. อาจารย์ สาขาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
2. อาจารย์ สาขาภาษาไทย (ค.บ.) 1 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
3. อาจารย์ สาขาภาษาจีน (ศศ.บ.) 1 อัตรา (ปริญญาเอก-โท)
อัตราเงินเดือน: 24,450 - 30,000 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2562 ในวันราชการ เวลา 09.00-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 3826

ประกาศรับสมัคร