ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สร้างเมื่อ: 07/10/2019 อ่าน: 4,431 ครั้ง


ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 7-21 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง:  เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง:
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. มีสุขภาพแข็งแรง
5. แต่งกายสุภาพ สะอาด และเรียบร้อย
6. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
7. สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
8. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
9. วุฒิการศึกษา ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
10. มีความสามารถในการขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์  (ซอยท่าข้าวกำนันทรง หลังแม็คโคร) ตั้งแต่วันที่ 7-21 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร