มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา จำนวน 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/10/2019 อ่าน: 3,327 ครั้ง


มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานตามสัญญา จำนวน 3 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 4-14 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานตามสัญญา (โดยวิธีการสัมภาษณ์)
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรี การจัดการ การบัญชี)
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ การตลาด)
3. นักวิชาการเงินและบัญชี กองนโยบายและแผนงาน 2  อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรี สาขาการบัญชี,การเงินและการธนาคาร)

ตั้งแต่วันที่ 4-14 ตุลาคม 2562 (สมัครออนไลน์)
ก่อนท่านจะสมัครงานตำแหน่งใดๆ โปรดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครของตำแหน่งงานนั้นๆ จากประกาศรับสมัครก่อนว่าคุณสมบัติของท่านตรงกับในประกาศหรือไม่ อย่าเพิ่งดำเนินการชำระเงินค่าสมัครจนกว่าได้ตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าท่านมีคุณสมบติตรงกับในประกาศ หากไม่แน่ใจว่าตนเองมีคุณสมบัติที่จะสมัครงานตำแหน่งที่ต้องการสมัครได้โปรดโทรศัพท์มาสอบถามกับทางงานการเจ้าหน้าที่ก่อนที่หมายเลข 0-4253-2477-8 ต่อ 506, 507

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร