ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 07/10/2019 อ่าน: 5,727 ครั้ง


ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-30 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวท. หรือ ปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การขาย การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ 1 เชียงใหม่ เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 2-30 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 053-112188 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ประกาศรับสมัคร