โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา

สร้างเมื่อ: 06/10/2019 อ่าน: 4,277 ครั้ง


โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
1. นักจัดการงานทั่วไป(ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา) 1 อัตราและสำรอง (ป.ตรีทุกสาขา)
2. นักจัดการงานทั่วไป(งานเลนส์แก้วตาเทียม) 1 อัตราและสำรอง (ป.ตรีทุกสาขา)
3. นักจัดการงานทั่วไป(ศูนย์เครื่องมือพิเศษ) 1 อัตราและสำรอง
4. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตราและสำรอง
5. เภสัชกร 1 อัตราและสำรอง
6. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตราและสำรอง
7. นักทัศนมาตร 1 อัตราและสำรอง
8. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตราและสำรอง
9. นายช่างเทคนิค 1 อัตราและสำรอง
10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตราและสำรอง
11. เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตราและสำรอง
12. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตราและสำรอง
13. เจ้าหน้าที่สถิติ 1 อัตราและสำรอง
14. พนักงานบริการ 1 อัตราและสำรอง
15. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตราและสำรอง

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ตั้งแต่วันที่ 15-31 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3438-8700, 0-3432-1244 ต่อ 5117

ประกาศรับสมัคร