โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 06/10/2019 อ่าน: 3,655 ครั้ง


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9032 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว
 - ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
- สุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว
- หากมีประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร