สำนักงาน พมจ.สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ

สร้างเมื่อ: 06/10/2019 อ่าน: 2,980 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.สุพรรณบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 10-17 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในระดับจังหวัด 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมับติเฉพาะตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 10-17 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3553-5386

ประกาศรับสมัคร