โรงเรียนอนุบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

สร้างเมื่อ: 06/10/2019 อ่าน: 1,476 ครั้ง


โรงเรียนอนุบาลตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-10 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักการภารโรง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
(1)  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์
(3)  เป็นผู้มีความรักและมุ่งมั่นในงานบริการ
(4)  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี เสียสละ เพื่อส่วนรวม

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลตรัง ชั้น 1 อาคารเรียน 5 ตั้งแต่วันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร