มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สร้างเมื่อ: 06/10/2019 อ่าน: 5,182 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1อัตรา
อัตราเงินเดือน 19125 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ศึกษาวิชาด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต ตามระบบการศึกษาทวิภาค หรือไม่ต่ำกว่า 38 หน่วยกิต ตามระบบการศึกษาไตรภาค
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5621-9100 ต่อ 1114

ประกาศรับสมัคร