อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

สร้างเมื่อ: 05/10/2019 อ่าน: 4,963 ครั้ง


อำเภอเมืองนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวสนับสนุนนโยบายงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานอำเภอเมืองนครสวรรค์ ชั้น 2 โทร. 056 221 116

ประกาศรับสมัคร