ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 05/10/2019 อ่าน: 4,455 ครั้ง


ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
2. นักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 15960 บาท
4. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 13300 บาท
5. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
6. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
7. พนักงานบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์อนามัยที่ 3 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 2-15 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5625-5451 ต่อ 270

ประกาศรับสมัคร