กองบิน 21 อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค

สร้างเมื่อ: 04/10/2019 อ่าน: 3,555 ครั้ง


กองบิน 21 อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานรังสีเทคนิค 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11,280 บาท + ค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชารังสีเทคนิค หรือเทียบเท่า
2. ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 9-18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4524-3090 ต่อ 4-3200 หรือ 4-3240

ประกาศรับสมัคร