โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน

สร้างเมื่อ: 03/10/2019 อ่าน: 3,771 ครั้ง


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-18 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: เพศหญิง วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอกวิทยาศาสตร์(สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา),สังคมศึกษา, ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกล), จิตวิทยา,จิตวิทยาและการแนะแนว,จิตวิทยาให้บริการปรึกษาและแนะแนว,จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว,จิตวิทยาการศึกษา,จิตวิทยาโรงเรียน,การแนะแนว,การแนะแนวการศึกษา,การแนะแนวและการให้คำปรึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มอำนวยการ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 1-18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร