ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล

สร้างเมื่อ: 03/10/2019 อ่าน: 4,353 ครั้ง


ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 7-21 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา ตั้งแต่วันที่ 7-21 ตุลาคม 2562 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร