สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

สร้างเมื่อ: 03/10/2019 อ่าน: 1,160 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-18 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13285 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 4-18 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3828-3752

ประกาศรับสมัคร