มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/10/2019 อ่าน: 6,501 ครั้ง


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ สังกัดศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
1. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 14020 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิชาการศึกษา (ปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 18360 บาท
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา, สาขาวิชาพืชศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2562 (สมัครออนไลน์)

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร