อบต.เขาคันทรง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา

สร้างเมื่อ: 02/10/2019 อ่าน: 3,807 ครั้ง


อบต.เขาคันทรง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
3. คนสวน (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท
4. พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 อัตรา เงินเดือน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานดับเพลิง 1  อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
2. คนงาน (กองคลัง) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
3. คนงาน (กองช่าง) 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
4. คนงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
5. คนงานประจํารถขยะ 7 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
6. คนงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท

ผู้สนใจประสงค์จะเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรด้วยตนเอง พร้อมเอกสารตามที่กําหนด ได้ที่ สํานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตําบล องค์การบริหารส่วนตําบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1-22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร