อุทยานแห่งชาติดอยหลวง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 02/10/2019 อ่าน: 1,792 ครั้ง


อุทยานแห่งชาติดอยหลวง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกรประจำอุทยานแห่งชาติดอยหลวง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ กฎหมาย หรือที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ปฏิบัติ มีความสามารถปฏิบัติงานด้านงานอุทยานแห่งชาติ  และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแกง ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเวลาราชการ โทร.081–960-2456 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 18  ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร