สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 01/10/2019 อ่าน: 5,636 ครั้ง


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-22 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา
-  อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
-  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ สาขาศิลปะศาสตร์(การจัดการทั่วไป)

2. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
-  อัตราเงินเดือน: 11,500 บาท + ค่าครองชีพ 1785 บาท
-  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาทางด้านพาณิชยกรรม และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

สถานที่รับสมัคร: ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 7-22 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3242-5508

ประกาศรับสมัคร