มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

สร้างเมื่อ: 01/10/2019 อ่าน: 4,650 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-18 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ (ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 16,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการศึกษาพิเศษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษาพิเศษ
2. หากมีประสบการณ์งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1-18 ตุลาคม 2562 ในวันราชการ เวลา 09.00-15.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 3826

ประกาศรับสมัคร