สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/09/2019 อ่าน: 4,369 ครั้ง


สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านนิติการ จำนวน 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์อัตราจ้างไม่เกิน  16000 บาท/เดือน

2.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านผู้ช่วยการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี อัตราจ้างไม่เกิน 12000 บาท/เดือน

3.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลอัตราจ้างไม่เกิน 12000 บาท/เดือน

4.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพัฒนาสังคม  อัตราจ้างไม่เกิน  15000 บาท/เดือน

5.ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.  อัตราจ้างไม่เกิน  10000 บาท/เดือน

สนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย เลขที่126 หมู่ 10 บ้านป่ายางน้อย ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210 โทร 053-602689 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร