โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา

สร้างเมื่อ: 30/09/2019 อ่าน: 12,186 ครั้ง


โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
3. พนักงานเปล 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
6. พนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา ตั้งแต่วันที่ 7-11 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-7324-4711 ต่อ 189 หรือ 251

ประกาศรับสมัคร