สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกรโยธา

สร้างเมื่อ: 30/09/2019 อ่าน: 1,026 ครั้ง


สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-8 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: วิศวกรโยธา 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาย ทางวิศวกรรมโครงสร้าง

สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ตั้งแต่วันที่ 1-8 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4535-5081 หรือ 0-4531-1677 ต่อ 701

ประกาศรับสมัคร