โรงพยาบาลน้ำยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 29/09/2019 อ่าน: 1,556 ครั้ง


โรงพยาบาลน้ำยืน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. อายุ 20 – 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. มีทักษะด้านการใช้ Computer สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร