โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

สร้างเมื่อ: 28/09/2019 อ่าน: 1,124 ครั้ง


โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 8,340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
2 วุฒิชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
3 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
4 ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
5 เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 18  ปีบริบูรณ์
6 มีความรู้ ความสามารถที่จะซ่อมแซม ดูแลรักษาวัสดุครุภัณฑ์ได้ และมีความสามารถในการจัดสวน จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร