สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 28/09/2019 อ่าน: 15,255 ครั้ง


สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง รับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 3 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาการพัฒนาชุมชน เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ 2 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ประจำส่วนกลาง 1 อัตรา)
- ปวส./อนุปริญญา สาขาเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ เกษตรป่าไม้ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร การพัฒนาชุมชน สัตวศาสตร์ ส่งเสริมการเกศตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ประจำบ้านผาแดง 1 อัตรา)

3. เจ้าหน้าที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดและสถาบันเกษตรกร 1 อัตรา
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร บริหารธุรกิจสาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 ตุลาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,ไปรษณีย์) โทร.0-5332-8496 ต่อ 1120

ประกาศรับสมัคร