โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา

สร้างเมื่อ: 27/09/2019 อ่าน: 5,472 ครั้ง


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
3. พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
5. พนักงานบริการ 2 อัตรา
6. พนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา
7. คนครัว(พนักงานบริการอาหาร) 4 อัตรา
8. ผู้ช่วยเภสัชกร 1 อัตรา
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร