สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/09/2019 อ่าน: 5,706 ครั้ง


สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19500 บาท
- ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง
- ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

2. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 13800 บาท
- ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท
- ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานของตำแหน่งนี้ และได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป หรือ
- ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป) และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 7-16 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร