โรงเรียนชาติตระการวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/09/2019 อ่าน: 7,257 ครั้ง


โรงเรียนชาติตระการวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 7 อัตรา
1.1 วิชาเอกภาษาจีน 1 อัตรา
1.2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
1.3 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
1.4 วิชาเอกดนตรีศึกษา/ดนตรีไทย/ศิลปะ 1 อัตรา
1.5 วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
1.6 วิชาเอกภาษาไทย  อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราละ 9,700 บาท/เดือน

2. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน7 อัตรา
2.1 พนักงานขับรถ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราละ 9,000 บาท/เดือน
2.2 คนสวน 1 อัตรา
2.3 คนงานทั่วไป 1 อัตรา
2.4 แม่บ้าน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราละ 6,700 บาท/เดือน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องบุคคล โรงเรียนชาติตระการวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร