วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 26/09/2019 อ่าน: 5,513 ครั้ง


วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่งานการเงิน 2 อัตรา
2. เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการและห้องสมุด 1 อัตรา
เงินเดือน 9270 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร