โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 25/09/2019 อ่าน: 3,057 ครั้ง


โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11030 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาสถิติสาธารณสุข สาขาวิชาชีวสถิติ สาขาวิชาสถิติประยุกต์
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร