โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด)

สร้างเมื่อ: 24/09/2019 อ่าน: 475 ครั้ง


โรงพยาบาลรามัน รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลรามัน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,105 บาท เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน จะได้ปรับ อัตราค่าจ้างขั้นต่ าเป็นอัตราค่าจ้างเดือนละ 7,510 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสูงกว่า
 - มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 - กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ตามแบบ สด.43 หรือ สด 8
 - ไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
 - หากผู้สมัครผ่านการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือตลอดจนการใช้น้ ายาสารเคมีต่าง ๆ และการป้องกันการติดเชื้อ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร