โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 23/09/2019 อ่าน: 1,241 ครั้ง


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 290-320 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่และปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ หรือได้รับอนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาน้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 ตุลาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร