พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/09/2019 อ่าน: 5,319 ครั้ง


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26  กันยายน 2562
 
รายละเอียด
ด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จะดำเนินการคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จำนวน 6 คน ในปีงบประมาณ 2563 ดังนี้
1. พนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 คน
2. คนงาน ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท  จำนวน 2 คน
3. คนสวน ค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท  จำนวน 1 คน
4. พนักงานขับรถยนต์ ค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท   จำนวน 1 คน

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5322-1308, 0-5321-7665 ต่อ 13 ตั้งแต่วันที่ 20-26  กันยายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก