วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/09/2019 อ่าน: 3,648 ครั้ง


วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ รับสมัครครูอัตราจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. ครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 1 อัตรา
3. ครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชานวดแผนไทย
4. ครูอัตราจ้างประจำแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
อัตราเงินเดือน 8340 บาท + ค่าครองชีพ 2000 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 ตึก 6 ชั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23-30 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร