โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ13) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี

สร้างเมื่อ: 21/09/2019 อ่าน: 838 ครั้ง


โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ13) รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอก ดนตรี
3. ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ13) อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 กันยายน 2562ในเวลาราชการ ( เวลา 08.30 น.- 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทรศัพท์ 087-6485115,090-2921474, 092-4515091, 094-2764517

ประกาศรับสมัคร