มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

สร้างเมื่อ: 19/09/2019 อ่าน: 5,751 ครั้ง


มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 9 อัตรา สังกัดงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
1. เจ้าหน้าที่บัญชีและบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 16690 บาท
2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 16690 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
3. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปรกรณ์และบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 16690 บาท
4. เจ้าหน้าที่การตลาดและบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 14,000 บาท
5. เจ้าหน้าที่เทคนิคบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13000 บาท
6. แม่บ้าน 3 อัตรา เงินเดือน 9450 บาท

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร