ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 19/09/2019 อ่าน: 1,693 ครั้ง


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-23 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: นิติกร จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 19,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 16-23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร