เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

สร้างเมื่อ: 18/09/2019 อ่าน: 3,019 ครั้ง


เทศบาลเมืองลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือ 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
 - ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปีต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบ ได้ในระดับเดียวกัน หรือ
-  ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน หรือ
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ใน สาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562
โทร.0-5351-1013 ต่อ 113

ประกาศรับสมัคร