วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 18/09/2019 อ่าน: 1,713 ครั้ง


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1.ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทางไฟฟ้า ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

2.ปฏิบัติงานนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
-  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

3.ปฏิบัติงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
- เพศหญิง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.032-314603 ต่อ 118

ประกาศรับสมัคร