สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สร้างเมื่อ: 18/09/2019 อ่าน: 4,774 ครั้ง


สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิ ปวช.และปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยการ หรือวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4495-0030

ประกาศรับสมัคร