โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 17/09/2019 อ่าน: 2,866 ครั้ง


โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปประจำโรงงานแปรรูปอาหาร จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตอาหาร (มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล)

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตประจำโรงงานแปรรูปอาหาร จำนวน 1 อัตรา
- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตอาหาร (มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ส่วนบุคคล)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2562 (สมัครด้วยตนเอง,สมัครทางไปรษณีย์)
โทร.0-4543-3456

ประกาศรับสมัคร